၂၁ရာစု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုးစီးပြားေရး

Home » သင္တန္းမ်ား » Road Show » ဇူလီယန္ ကုမၸဏီတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဆံုပြဲ

ဇူလီယန္ ကုမၸဏီတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဆံုပြဲ

Advertisements

26-6-2013မနက္ 9;00 AM တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရန္ကင္စင္တာ အနီး ေစ်းေကြ႕မွတ္တိုင္ ေက်ာင္းလမ္း ဆရာမမေဌး ဇူလီယန္ဆိုင္ခြဲတြင္ DSM ွSR SOE မွ OPP ျပဳလုပ္ေပမည္ျဖစ္ျပီး ေန႕ခင္း 1း00 PM တြင္ ရန္ကုန္ ျမိဳ႕မလိခအိမ္ယာ သဃၤန္ကြ်န္း ဇူလီယန္ ကုမၸဏီတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဆံုပြဲ ကို DSM Sr SOE မွဦးေဆာင္က်င္းပေပမည္ျဖစ္ပါသည္ မည္သည့္လိုင္းမွမဆို တက္ေရာက္ေဆြးေႏြႏိုင္ၾကပါသည္ ။

ဆက္သြယ္ရန္ မင္းေဇာ္ဦး MIN ZAW OO 0949773134

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: