၂၁ရာစု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုးစီးပြားေရး

Home » သင္တန္းမ်ား » Road Show » ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား 40 ရာခိ္ုင္ႏႈန္းတိုးရန္အစီအစဥ္

ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား 40 ရာခိ္ုင္ႏႈန္းတိုးရန္အစီအစဥ္

Advertisements

ဇူလီယန္ ထုန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ေစ်းႏႈန္း 40 ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း အဆင္ေျပမႈရွိေအာင္ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ၆ လပိုင္းမွစမည္ဟုလည္းသိရပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘာသာျပန္ေနပါသျဖင့္ ဘာသာျပန္၍ ၿပီးပါက ဤေနရာတြင္ တင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

zhulianplan

zhulianplan

2 3 4 5 6 7 8 9

price list

price list

11

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: