၂၁ရာစု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုးစီးပြားေရး

Home » သင္တန္းမ်ား » Road Show » ဂ်ပန္ခရီးသြားႏိုင္မည့္ ပရိုမိုးရွင္း

ဂ်ပန္ခရီးသြားႏိုင္မည့္ ပရိုမိုးရွင္း

Advertisements

ပရိုမိုးရွင္းမ်ားjapan02

2b program-small size

2Bဂ်ပန္သြားနည္း ျမန္မာဘာသာျပန္ ဓာတ္ပံုၾကည့္ရန္ ႏွိပ့္ပါ။

2B ပရုိဂရမ္နဲ႔ ဂ်ပန္ကိုသြားၾကမယ္။

ပရုိဂရမ္ကို A , B နဲ႔ C ဆိုၿပီးေတာ့ သံုးမ်ိဳး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

 အဲဒီ ပရုိဂရမ္ေတြအတြက္ သင္ဒါေတြရွိရင္ ရၿပီေလ။

ပရုိဂရမ္(A)

  1. SE မွ RCD အထိရာထူးရွိသူႏွင့္အမွတ္ 300pv ရွိရပါမည္။
  2. မိမိ Group ႏွင့္ေပါင္း၍အမွတ္ 28,000-pv (Push up) လုပ္ခ်ိန္4 လ( ဆက္တိုက္ျဖစ္ရန္မလို)
  3. သတ္မွတ္ထားေသာလမွာ (12 လပိုင္း 2012) မွ (5 လပိုင္း 2013) အထိ ( စုစုေပါင္း 6 လ)
  4. အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ နံပါတ္ 2 ထဲက မိမိ Grou  နဲ႔ေပါင္းမွတ္ 28,000-pv ဆိုတာ

ေအာက္ကအခ်က္ 2 ခ်က္ ပါရွိရပါမည္။

4.1-ေရသန္႔စက္ Beyond Water 5 လံုး

4.2-သစ္သီးစံုေဖ်ာ္ရည္ B’yonk 3 ဖာ ( အထုပ္90 (သို႔) အထုပ္180 )

5. ဂ်ပန္ခရီးစဥ္သြားမည့္လ 7 လပိုင္း 2013 ( ၿပီးေတာ့ ၊ ဒါမွမဟုတ္ ) 8 လပိုင္း 2013

*———————————————————*

ပရုိဂရမ္(B)

  1. SE မွ RCD အထိရာထူးရွိသူႏွင့္အမွတ္ 300pv ရွိရပါမည္။
  2. မိမိ Group ႏွင့္ေပါင္း၍အမွတ္18,000-pv (Push up) လုပ္ခ်ိန္ 3 လ
  3. ေအာက္ပါ ပစၥည္းမ်ားကို မိမိအဖြဲ႔ထဲက (4 လထဲမွာ တစ္လလကို ပရိုဂရမ္လုပ္ေနခ်ိန္အေတာအတြင္းျဖစ္ရပါမည္။)

3.1- ေရသန္႔စက္ Beyond Water18 လံုး

3.2- သစ္သီးစံုေဖ်ာ္ရည္ B’yonk 9 ဖာ ( အထုပ္90 (သို႔) အထုပ္180 )

4. အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ နံပါတ္ 2 မွာ လုပ္ခ်ိန္ 3 လႏွင့္ နံပါတ္ 3 မွာလုပ္ခ်ိန္ 1 လ စုစုေပါင္း 4 လ ျဖစ္ပါသည္။

5.ဤ ပရိုဂရမ္လုပ္ခ်ိန္ကို ေရာင္းအား (12 လပိုင္း 2012 ) မွ ( 5 လပိုင္း 2013 ) အထိျဖစ္ (6) လအေတာအတြင္းျဖစ္ပါသည္။

6. ဂ်ပန္ခရီးစဥ္သြားမည့္လ 7 လပိုင္း 2013 ( ၿပီးေတာ့ ၊ ဒါမွမဟုတ္ ) 8 လပိုင္း 2013

*———————————————————*

ပရုိဂရမ္(C)

  1. SE မွ RCD အထိရာထူးရွိသူႏွင့္အမွတ္ 300pv ရွိရပါမည္။
  2. မိမိ Group ႏွင့္ေပါင္း၍အမွတ္15,000-pv (Push up) လုပ္ခ်ိန္ 3 လ
  3. ေအာက္ပါ ပစၥည္းမ်ားကို မိမိအဖြဲ႔ထဲက (4 လထဲမွာ တစ္လလကို ပရိုဂရမ္လုပ္ေနခ်ိန္အေတာအတြင္းျဖစ္ရပါမည္။)

3.1- ေရသန္႔စက္ Beyond Water 20 လံုး

3.2- သစ္သီးစံုေဖ်ာ္ရည္ B’yonk 12 ဖာ ( အထုပ္90 (သို႔) အထုပ္180 )

4. အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ နံပါတ္ 2 မွာ လုပ္ခ်ိန္ 3 လႏွင့္ နံပါတ္ 3 မွာလုပ္ခ်ိန္ 1 လ စုစုေပါင္း 4 လ ျဖစ္ပါသည္။

5. ဤ ပရိုဂရမ္လုပ္ခ်ိန္ကို ေရာင္းအား (12 လပိုင္း 2012 ) မွ ( 5 လပိုင္း 2013 ) အထိျဖစ္ (6) လအေတာအတြင္းျဖစ္ပါသည္။

6. ဂ်ပန္ခရီးစဥ္သြားမည့္လ 7 လပိုင္း 2013 ( ၿပီးေတာ့ ၊ ဒါမွမဟုတ္ ) 8 လပိုင္း 2013

မွတ္ခ်က္။       ။ ပရိုဂရမ္လုပ္ခ်ိန္ကို ေရာင္းအား သည္  (12 လပိုင္း 2012 ) မွ ( 5 လပိုင္း 2013 ) အထိျဖစ္ (6) လအေတာအတြင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာျပန္သူ ၏ ဝန္ခံခ်က္။   ။

ဘာသာျပန္ထားေသာ စာသားတြင္ အမွားအယြင္းမ်ားရွိခဲ့ပါက ဘာသာျပန္သူ၏အားနည္းခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း ရိုးသားစြာ ဝန္ခံပါသည္။

ကိုခင္ေမာင္ဦး ( Vichan ) ေမာ္လၿမိဳင္

Thai Phone: 0854007782 ( Myanmar Phone  09425271099 , 0949803738 )

Email: kmo.zhulian@gmail.com

Facebook: www.facecbook.com/mlm.myanmar

Website: www.zmyanmar.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: