၂၁ရာစု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုးစီးပြားေရး

Home » ရွယ္ယာဝင္ရန္

ရွယ္ယာဝင္ရန္

Advertisements

head

ZHULIAN ဇူလီယန္ကုမၸဏီတြင္

စီးပြားေရး လုပ္ရန္စိတ္ဝင္စားေသာ
SHARE / MEMBER မ်ားအားဖိတ္ေခၚပါသည္။

NRC       ရွယ္ယာ/ မန္ဘာ ဝင္လိုပါက မွတ္ပံုတင္ မိတၳဴ အေရွ႔အေနာက္ကို (အထက္တြင္နမူနာျပထားသည့္အတိုင္း)  A4 စာမ်က္ႏွာ တစ္ဘက္ထဲတြင္ မိမိအမည္၏ အမည္ ၊ မွတ္ပံုတင္ နံပါတ္၊  ေမြးသကၠရာဇ္   ၊ ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသား၍   kmo.zhulian@gmail.com အီးေမးလ္လိပ္စာျဖင့္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။      အီးေမးလ္စာထဲတြင္ေတာ့       ျပန္ဆက္သြယ္ရမည္႔ လိပ္စာအျပည့္အစံု ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို  ေပးပို႕၍  အသင္းဝင္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္ရန္ျဖစ္ေစ၊ စံုစမ္းရန္ ျဖစ္ေစ၊  ေလ့လာရန္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ေနရာ မွျဖစ္ေစေပးပို႔၍ စီးပြားေရးစတင္လုပ္ကိုႏိုင္ၾကပါတယ္ ။ သူေ႒းေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ရွယ္ယာဝင္ရန္အတြက္ ထိုင္းဘတ္ ေငြ 250 bahts ျဖင့္ေသာ္၄င္း၊  ျမန္မာေငြ 10,000 က်ပ္ျဖင့္ေသာ္၄င္းUs ေဒၚလာ 12 $ ျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး  ကုမၸဏီမွ ျပန္လည္ရရွိမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မိမိတို႕လိပ္စာအတိုင္းျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ စာတိုက္မွျဖစ္ေစ ျပန္လည္ေပးပို႕ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္ပါ၍ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွမဆို သက္မွတ္ေစ်ွးႏွဳန္းမ်ားအတိုင္း MLM  (Multi level markeeting ) System အတြက္နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ျမန္မာဖုန္း 09425271099    ထိုင္းဖုန္း0854007782 ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း၊ စံုစမ္း ႏိုင္ပါသည္။

( ေငြလႊဲပို႔ရန္ ဘဏ္ )

U KHIN MG OO
0221220007239
KANBAWZA BANK-Mawlamyine Brand
ကိုခင္ေမာင္ဦ
၀၂၂၁၂၂၀၀၀၇၂၃၉
ကေမၻာဇဘဏ္- ေမာ္လၿမိဳင္ဘဏ္ခဲြ

http://www.facebook.com/mlm.myanmar

kmo.zhulian@gmail.com

Myanmar phone 09425271099

Thai Phone 0854007782

သိသူေဖာ္စား…မသိသူေက်ာ္သြား

ဇူလီယန္ ကုမၸဏီမွ ေရႊျမန္မာတို႔အတြက္ ေရႊစီးပြားေရး အတြက္ အဆင့္ျမင့္ လူသံုးကုန္စၥည္း၊အမ်ိဳးေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ထဲမွ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္း၊ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳဓာတ္စာ၊ အလွကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ သင့္ဘဝ၊ သင့္မိသားစု၊ သင့္ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝန္းကိုပါ လွပတင့္တယ္ေစပါသည္။ သိသူေဖာ္စား မသိသူေက်ာ္သြား။
သင့္ဘဝ အမွန္တကယ္ က်န္းမာၿပီ၊ ခ်မ္းသာၿပီး။ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ဘဝကို ဖန္တည္းျခင္ပါက ဇူလီယန္ ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာအျဖစ္ေလွ်ာက္လိုက္ပါ။ ဘတ္ေငြ ၂၅ဝ ဘတ္၊ ျမန္မာေငြအားျဖင့္ ၁ဝဝဝဝ က်ပ္၊ ျဖင့္ သင့္ဘဝကို ဆင္းရဲျခင္းမွခ်မ္းသာျခင္းသို႔ အခုခ်က္ျခင္း ေျပာင္းလဲလိုက္ပါ။

ဆက္သြယ္ရန္။ kmo.zhulian@gmail.com
ျမန္မာဖုန္း ဝ၉၄၂၅၂၇၁၀၉၉ ၊ ၀၉၃၄၉၇၃၅၂ ၊
ထိုင္းဖုန္း ၀၈၅၄၀၀၇၇၈၂
ကိုခင္ေမာင္ဦး

Advertisements

1 Comment

  1. ရွယ္ယာ၊ မန္ဘာ ဝင္ျခင္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရပါသလဲ။

    ရွယ္ယာ၊ မန္ဘာ ဝင္ျခင္ရင္ေတာ့ မိမိ၏ သက္ေသခံ မည္သည့္ကဒ္ျပားမဆို အသံုးျပဳ၍ ရပါသည္။ ၄င္းကဒ္ျပားကို A4 အရြယ္အစားရွိ စကၠဴေပၚတြင္ အေရွ႕အေနာက္ မိတၳဴကူးၿပီး။ ၄င္း စကၠဴ အလြတ္ေနရာတြင္ မိမိ၏ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ တို႔ကို အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ ျပန္ေရးထားၿပီး kmo.zhulian@gmail.com သိ္ု႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္မွာ ျမန္မာေငြျဖင့္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ပါသည္။လြယ္ကူမႈရွိေစရန္ ေငြကို ဘဏ္ျဖင့္လႊဲ၍ ေသာ္လည္ေကာင္း၊ GSM , CDMA 450 ေငြျဖည့္ကဒ္ဝယ္၍ ၄င္း ေပးပို႔ႏိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို ဖုန္း 09425271099 ကိုခင္ေမာင္ဦး သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိင္ပါသည္။ သင့္ဘဝအာင္ျမင္မႈအတြက္ သင့္ကို အကူအညီေပးသူ၊ လမ္းျပသူ ( Sponsor ) သည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: