၂၁ရာစု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုးစီးပြားေရး

Home » နည္းလမ္းမ်ား

နည္းလမ္းမ်ား

Advertisements

       

2B ပရုိဂရမ္နဲ႔ ဂ်ပန္ကိုသြားၾကမယ္။

 

ပရုိဂရမ္ကို A , B နဲ႔ C ဆိုၿပီးေတာ့ သံုးမ်ိဳး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

 

အဲဒီ ပရုိဂရမ္ေတြအတြက္ သင္ဒါေတြရွိရင္ ရၿပီေလ။

 

ပရုိဂရမ္(A)

 

  1. SE မွ RCD အထိရာထူးရွိသူႏွင့္အမွတ္ 300pv ရွိရပါမည္။
  2. မိမိ Group ႏွင့္ေပါင္း၍အမွတ္ 28,000-pv (Push up) လုပ္ခ်ိန္4 လ( ဆက္တိုက္ျဖစ္ရန္မလို)
  3. သတ္မွတ္ထားေသာလမွာ (12 လပိုင္း 2012) မွ (5 လပိုင္း 2013) အထိ ( စုစုေပါင္း 6 လ)
  4. အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ နံပါတ္ 2 ထဲက မိမိ Grou  နဲ႔ေပါင္းမွတ္ 28,000-pv ဆိုတာ

 

ေအာက္ကအခ်က္ 2 ခ်က္ ပါရွိရပါမည္။

 

4.1-ေရသန္႔စက္ Beyond Water 5 လံုး

 

4.2-သစ္သီးစံုေဖ်ာ္ရည္ B’yonk 3 ဖာ ( အထုပ္90 (သို႔) အထုပ္180 )

 

5. ဂ်ပန္ခရီးစဥ္သြားမည့္လ 7 လပိုင္း 2013 ( ၿပီးေတာ့ ၊ ဒါမွမဟုတ္ ) 8 လပိုင္း 2013

 

*———————————————————*

 

ပရုိဂရမ္(B)

 

  1. SE မွ RCD အထိရာထူးရွိသူႏွင့္အမွတ္ 300pv ရွိရပါမည္။
  2. မိမိ Group ႏွင့္ေပါင္း၍အမွတ္18,000-pv (Push up) လုပ္ခ်ိန္ 3 လ
  3. ေအာက္ပါ ပစၥည္းမ်ားကို မိမိအဖြဲ႔ထဲက (4 လထဲမွာ တစ္လလကို ပရိုဂရမ္လုပ္ေနခ်ိန္အေတာအတြင္းျဖစ္ရပါမည္။)

 

3.1- ေရသန္႔စက္ Beyond Water18 လံုး

 

3.2- သစ္သီးစံုေဖ်ာ္ရည္ B’yonk 9 ဖာ ( အထုပ္90 (သို႔) အထုပ္180 )

 

4. အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ နံပါတ္ 2 မွာ လုပ္ခ်ိန္ 3 လႏွင့္ နံပါတ္ 3 မွာလုပ္ခ်ိန္ 1 လ စုစုေပါင္း 4 လ ျဖစ္ပါသည္။

 

5.ဤ ပရိုဂရမ္လုပ္ခ်ိန္ကို ေရာင္းအား (12 လပိုင္း 2012 ) မွ ( 5 လပိုင္း 2013 ) အထိျဖစ္ (6) လအေတာအတြင္းျဖစ္ပါသည္။

 

6. ဂ်ပန္ခရီးစဥ္သြားမည့္လ 7 လပိုင္း 2013 ( ၿပီးေတာ့ ၊ ဒါမွမဟုတ္ ) 8 လပိုင္း 2013

 

*———————————————————*

 

 

 

ပရုိဂရမ္(C)

 

  1. SE မွ RCD အထိရာထူးရွိသူႏွင့္အမွတ္ 300pv ရွိရပါမည္။
  2. မိမိ Group ႏွင့္ေပါင္း၍အမွတ္15,000-pv (Push up) လုပ္ခ်ိန္ 3 လ
  3. ေအာက္ပါ ပစၥည္းမ်ားကို မိမိအဖြဲ႔ထဲက (4 လထဲမွာ တစ္လလကို ပရိုဂရမ္လုပ္ေနခ်ိန္အေတာအတြင္းျဖစ္ရပါမည္။)

 

3.1- ေရသန္႔စက္ Beyond Water 20 လံုး

 

3.2- သစ္သီးစံုေဖ်ာ္ရည္ B’yonk 12 ဖာ ( အထုပ္90 (သို႔) အထုပ္180 )

 

4. အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ နံပါတ္ 2 မွာ လုပ္ခ်ိန္ 3 လႏွင့္ နံပါတ္ 3 မွာလုပ္ခ်ိန္ 1 လ စုစုေပါင္း 4 လ ျဖစ္ပါသည္။

 

5. ဤ ပရိုဂရမ္လုပ္ခ်ိန္ကို ေရာင္းအား (12 လပိုင္း 2012 ) မွ ( 5 လပိုင္း 2013 ) အထိျဖစ္ (6) လအေတာအတြင္းျဖစ္ပါသည္။

 

6. ဂ်ပန္ခရီးစဥ္သြားမည့္လ 7 လပိုင္း 2013 ( ၿပီးေတာ့ ၊ ဒါမွမဟုတ္ ) 8 လပိုင္း 2013

 

 

 

မွတ္ခ်က္။       ။ ပရိုဂရမ္လုပ္ခ်ိန္ကို ေရာင္းအား သည္  (12 လပိုင္း 2012 ) မွ ( 5 လပိုင္း 2013 ) အထိျဖစ္ (6) လအေတာအတြင္းျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

ဘာသာျပန္သူ ၏ ဝန္ခံခ်က္။   ။

 

ဘာသာျပန္ထားေသာ စာသားတြင္ အမွားအယြင္းမ်ားရွိခဲ့ပါက ဘာသာျပန္သူ၏အားနည္းခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း ရိုးသားစြာ ဝန္ခံပါသည္။

 

 

 

ကိုခင္ေမာင္ဦး ( Vichan ) ေမာ္လၿမိဳင္

 

Thai Phone: 0854007782 ( Myanmar Phone  09425271099 , 0949803738 )

 

Email: kmo.zhulian@gmail.com

 

Facebook: www.facecbook.com/mlm.myanmar

 

Website: www.zmyanmar.wordpress.com

 

 

   မိတ္ေဆြတို႔ေရ


              ကၽြန္ေတာ္ ဒီလ ဇူလီယန္မွာ SE ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒီလိုျဖစ္ရတာကလည္း အေပၚလူေတြရဲ႔ ေက်းဇူး( သင္ဆရာ ျမင္ဆရာ ၾကားဆရာ) ႏွင့္ ေအာက္လူေတြရဲ႔ ၀ယ္လိုအားေတြေၾကာင့္ ယခု SE ရာထူးကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့ အေပၚလူ ႏွင့္ ေအာက္လူ ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔၀င္ မ်ားအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီလို ရာထူးရဖို႔ဆိုတာ ၀ယ္လိုအား ဘတ္ ၂ သိန္းေက်ာ္ျဖစ္မွ ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တန္ဖိုးထားပါတယ္။ SE ရာထူးရဖို႔ဆိုရင္ အမွတ္ တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ ျပည့္ရမွာ ျဖစ္သလို ေနာက္ဆံုးလတြင္ မိမိ အမွတ္ ၃၀၀ အပါအ၀င္ ေအာက္လူ အမွတ္ ႏွင့္ စုစုေပါင္း အမွတ္ ၃၀၀၀ ျဖစ္ရပါမည္။ ဥပမာ – ကၽြန္ေတာ္သည္ မတ္လတြင္ အမွတ္ေပါင္း ၁၅၆၂၀၀ ရွိပါတယ္။ ယခုလတြင္ ၅ ရက္ေန႔ထြက္သည့္ စာရင္းအရ ကၽြန္ေတာ္က အမွတ္ ၃၀၀၊ ေအာက္လူက ၃၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ SE ရာထူကို ရရွိသြားပါၿပီး။

တခ်ိဳ႔ကေမးတယ္ SE ျဖစ္ရင္ ဘာအခြင့္အေရး ရသလဲတဲ့။ အဲ့ဒီေတာ့ အက္စ္အီး ျဖစ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ (၁) ၂၂ % ႏႈန္းခံစားရမွာပါ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအဖြဲ႔ထဲက မည္သူမဆို ပစၥည္း၀ယ္တိုင္း ၁ မွတ္ကို ၁ ဘတ္ခြဲေလာက္ ရပါတယ္။ (၂) အမွတ္ ၅၄၀၀ ျဖစ္ရင္ x ၂ x ၆ % (၃) အမွတ္ ၁၂၀၀၀ ျဖစ္ရင္ x ၄ x ၆ %  စတဲ့ အခြင့္အေရးကို ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ေအာက္လူမ်ားသည္လည္း မၾကာမွီ SE ျဖစ္လာတဲ့အခါ SM, SSM, DSM, RCM  စတဲ့ ရာထူးမ်ားကိုလည္း စြတ္ခူးလာႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ရရွိမဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာပါလိမ့္မယ္။

             မိတ္ေဆြတို႔အေနျဖင့္ အမွတ္သည္ ၃၀၀ ျပည့္ေနၿပီဆိုပါက ေနာက္ထပ္လည္း ၀ယ္စရာရွိတယ္ဆိုရင္ ထိုအမွတ္မ်ားကို ေနာက္လတြင္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔သိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္ ပစၥည္မ်ား ၀ယ္သည့္အခါ စာရြက္ေပၚတြင္ ZT2  ေရးေပးလိုက္ပါက ေနာက္လစာရင္း ၀င္သြားပါလိမ့္မည္။

မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး ဘ၀ကို သာယာေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ ေနထိုင္ႏုိင္ၾကၿပီး ေလာကီအက်ိဳး ေလာကုတၱရာ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးႏိုင္ၾကပါေစ။———————*************************————————–

 

သတိရစြာျဖင့္စာေရးလုိက္ပါတယ္။သတိရလို႔လည္းခ်မ္းသာႀကီးပြားၿပီးသားစဥ္ေျမးဆက္လည္းႀကီးပြားမယ္အလုပ္လည္းပင္ပန္းစြာမလုပ္ရပဲဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ကုသုိလ္လည္းရ၀မ္းလည္း၀တဲ့အလုပ္တခုရွိပါတယ္။အဲ့ဒါကေတာဇူလီယန္ဆိုတဲ့လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္တဲ့ကုမၼဏီျဖစ္ပါတယ္။ပင္ရင္းကုမၼဏီကေတာ့မေလးရွားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီးထိုင္း၊စင္ကပူႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔မွာကုမၼဏီဖြင့္လွစ္ၿပီးတရား၀င္ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။သူတို႔ကေတာ့ကုန္ပစၥည္းေတြကိုေၾကာျငာျခင္းႏွင့္လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမရွိပဲကုန္းပစၥည္းေရာင္းေပးသူမ်ားကို၅၁ရာခုိင္ႏႈန္းအက်ိဳးအျမတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ပိုင္ရွင္ကေတာ့အရင္းႏွင့္အျမတ္၄၉ရာခိုင္ႏႈန္းပဲျပန္ယူပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ဒီကုမၼဏီမွာရွယ္ယာ၀င္ေၾကးအျဖစ္၂၅၀ဘတ္ ( ၇၀၀၀က်ပ္ ) ၀င္လိုက္တာနဲ႔အထူးေလ်ာ့ေစ်း၂၂ % မွ၂၅ % အခြင့္အေရးရရွိပါတယ္။အျခားသူမ်ားကိုလည္းမိမိကဲ့သို႔၀ယ္သံုးစြဲလာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးသည့္အခါသူတို႔ရဲ႔၀ယ္လိုအားႏွင့္မိမိတို႔ရဲ႔၀ယ္လိုအားေပၚမူတည္ၿပီး၃ % မွ၂၂ % အထိေဘာနပ္ရပါတယ္။ဒါ့အျပင္အျခားအခြင့္အေရးေတြလည္းရရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဒီကုမၼဏီမွာ၀ယ္ေရာင္းလုပ္ေနတဲ့ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအမ်ားႀကီးတလကိုဘတ္၂သိန္း ( သိန္း၅၀က်ပ္ ) ႏွင့္အဲ့ဒီရဲ႔ေအာင္မွာရတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ေျပာရင္ေတာ့ယံုစရာေကာင္းမွာမဟုတ္ဘူး။ဒါေပမဲ့ဒီမွာလာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ကိုယ့္ရဲ႔ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုကိုယ့္ရဲ႔သားသမီးေျမးျမစ္ေတြကိုအေမြအျဖစ္လႊဲေပးႏိုင္ပါတယ္။အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ဒီကုမၼဏီကပစၥည္းေတြကိုမသံုးလို႔မလုပ္လို႔လည္းရရွိထားတဲ့အခြင့္အေရးရာထူးေတြကိုကမဖ်က္သိမ္းပါဘူး။ကိုယ္ပိုင္ကုမၼဏီလိုပါပဲမ်ားမ်ားလုပ္ရင္မ်ားမ်ားရမယ္မလုပ္ေတာ့လည္းမရဘူးေပါ့။

ဒါ့ေၾကာင့္ေနာင္ေရးအတြက္စိတ္ခ်ရတာေပါ့။အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ရမယ္ေအာင္ျမင္လာရင္ေအာင္ျမင္မႈကိုထိန္းသိမ္းရမယ္အခန္႔မသင့္ရင္အရႈံးႏွင့္ရင္ဆုိင္ရႏိုင္ပါတယ္။ဒီပစၥည္းေတြကိုရန္ကုန္ႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္စတဲ့သူအခ်ိတ္အဆက္သူေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားကိုေရာက္ေနပါၿပီးဒါေၾကာင့္ျမန္မာကုန္သည္ေတြလည္းေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်လာ၀ယ္အားေပးေနၾကပါတယ္။

          ဒီကုမၼဏီမွထုတ္လုပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကိုသဘာ၀ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီးက်န္းမာေရးအတြက္ဓါတ္ဆာအျဖစ္အလြန္အေထာက္အကူေပးပါတယ္။ဒါေၾကာင့္အာရွႏွင့္ကမၻာမွာက်န္းမာေရးအတြက္မ်ားစြာအက်ိဳးရွိတယ္ဆိုတာကိုဆုရရွိထားျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား၏ေထာက္ခံမႈကိုရရွိထားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ဘုရင့္မိသားစုကိုယ္တိုင္သံုးစြဲသည့္အတြက္က်န္းမာေရးအတြက္အေထာက္အကူျပဳတယ္ဆိုတာကိုေထာက္ခံအားေပးပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရမဲ့နည္းလမ္းကေတာ့

       ဒီပစၥည္းေတြဟာေျပာတဲ့အတိုင္းမွန္ကန္မႈရွိမရွိသိရေအာင္ကိုယ္တိုင္သံုးၾကည့္ပါ။

       လက္ခံတယ္ဆိုရင္ရွယ္ယာ၀င္လိုက္ၿပီးအျခားသူမ်ားကိုျပန္ေရာင္းပါေျပာျပပါ။

       သူမ်ားေတြလည္းကိုယ့္လိုက်န္းမာခ်မ္းသာေအာင္ရွယ္ယာ၀င္ခိုင္းပါ။

ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္တဲ့အခက္အခဲ

       ရွယ္ယာ၀င္ေၾကးအျဖစ္7000က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ဒီလို၀င္ေၾကးေတာင္းတာကလည္းက်ပ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္တန္းကပ္သေလာက္ျပန္ေပးပါတယ္။အဲ့ဒီကပ္သေလာက္ထဲမွာအမွန္တကယ္ပိုက္ဆံရေနတဲ့သူေတြရဲ႕ဓါတ္ပံု၊ထုတ္လုပ္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားပံုႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္သည့္အဆင့္ဆင့္ကိုရွင္းျပထားပါတယ္။ဒါ့အျပင္နံမည္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ကဒ္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

       ကုန္ပစၥည္းေတြကုိရုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ေတာ့ေစ်းႀကီးတယ္လို႔ထင္ရေပမယ့္သဘာ၀ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္က်န္းမာေရးအတြက္အက်ိဳးရွိမယ္။မိမိအပါအ၀င္ကိုယ္ရဲ႔မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားပါ၀ယ္ယူအားေပးသည့္အေပၚေဘာနပ္ျပန္ေပးသည္အတြက္ဒီပစၥည္းေတြကိုအလကားသံုးရတဲ့အဆင့္ကိုေရာက္လာပါလိမ္မယ္။

       ရွယ္ယာ၀င္ထားသည့္အတြက္ေလ်ာ့ေစ်းရရွိၿပီးတရား၀င္ျပန္ေရာင္ႏိုင္သည့္ေစ်းသတ္မွတ္ေပးထားသည့္အတြက္ထိုေစ်းအတိုင္းျပန္ေရာင္းပါကလည္းအက်ိဳးအျမတ္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

       မိမိႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏၀ယ္လိုအားေပၚမူတည္ၿပီးေဘာနပ္လည္းေပးပါတယ္။အမွတ္မ်ားကိုလည္းလစဥ္ေပါင္းေပးပါတယ္။

       ေဘာနပ္လိုခ်င္ရင္မိမိတို႔သည္လစဥ္အမွတ္၃၀၀ဘိုးကို၀ယ္ယူရမည္။သူ၏တန္းဖိုးသည္တစ္သိန္းက်ပ္ခန္႔ရွိသည္။ထိုအမွတ္၃၀၀ကိုမျဖည့္ပါကေဘာနပ္မရရွိပါ။ဒါကလည္းမလုပ္ခင္ကေတာ့အခက္အခဲလို႔ထင္လိမ့္မယ္။ပစၥည္းကိုကိုယ္လည္းသံုးမယ္၀ယ္ေရာင္းလည္းလုပ္ျခင္းျဖင့္ဒီအမွတ္၃၀၀ ( တစ္သိန္းက်ပ္ ) ဟာရယ္စရာေကာင္းလာလိမ့္ပါမယ္။

အမွန္တကယ္သတိရျခင္းႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစခ်င္၍ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အစပိုင္းမွာေတာ့အမ်ိဳးမ်ိဳးသံသယစိတ္ေတြရွိႏိုင္ပါတယ္။တကယ္လုပ္ၾကည့္လို႔တကယ္အက်ိဳးအျမတ္ေတြကိုရရွိလာတဲ့အခါကၽြန္ေတာ့္ကိုတသက္လံုးေက်းဇူးတင္မဆံုးျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ( ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြရဲ႕စကားကိုနားေထာင္ပါမေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြရဲ႕ဆင္ေျခေတြကိုနားမေယာင္ပါႏွင့္၊အေတြးအေခၚေလးတခ်က္ေျပာင္းလိုက္တာနဲ႕ဘ၀ေျပာင္းသြားမယ္၊မသိသူေက်ာ္သြားသိသူေဖာ္စားဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ေတြကိုလက္ခံပါ)———————*************************————————–
(၁) ဇူလီယန္ကုန္းပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း၊အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုေသခ်ာစြာသိေအာင္ေလ့လာပါ။ဒါမွသာလွ်င္သူမ်ားကိုနည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ရွင္းျပႏိုင္ၿပီးသူတစ္ပါး၏ယံုၾကည္မႈကိုရရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၂) ၀ယ္ေရာင္းလုပ္ပါ။ပထမဦးဆံုးအသင္းမ၀င္ေသးသူမ်ားကိုအစမ္းသံုးခုိင္းသည့္သေဘာျဖင့္ေရာင္းပါ။သူတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သြားၿပီဆိုရင္ရွယ္ယာ၀င္ခိုင္းပါ။မိမိတို႔သည္လည္းေဘာနပ္လိုခ်င္သည့္လတြင္အမွတ္၃၀၀ဖိုး၀ယ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ထိုအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္မည္။ေဘာနပ္မ်ားမ်ားရလာသည့္အခါထိုအမွတ္၃၀၀ဖိုးကိုေရာင္းစရာမလိုပဲမိမိတို႔ကိုယ္တိုင္သံုးႏိုင္ပါသည္။

(၃) အမွန္တကယ္၀ယ္သံုး၀ယ္စားႏွင့္အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ားကိုရွာေဖြပါ။မိမိႏွင့္အတူရွယ္ယာ၀င္သူမ်ားေပမဲ့အလုပ္လုပ္မလုပ္ေသာအခါသူေရာကိုယ္ေရာဘာအက်ိဳးမွရွိမည္မဟုတ္ပါ။ဒါေၾကာင့္အားလံုးကိုသာရွယ္ယာ၀င္ခိုင္းလိုက္ပါၿပီးမွအလုပ္လုပ္တဲ့သူကိုတြဲေခၚတာပိုၿပီးအဆင္ေျပမယ္ထင္တယ္။

(၄) မိမိႏွင့္ရွယ္ယာ၀င္ထားတဲ့သူမ်ားအရည္အခ်င္းျပည့္၀လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။လိုခ်င္စိတ္ရွိၿပီးပညာဗဟုသုတနည္းပါးသူမ်ားကိုလက္တြဲေခၚပါ။အမွန္တကယ္အလုပ္မ်ားၿပီးလုပ္ခ်င္စိတ္ရွိသူကိုကူညီေဖးမပါ။ဦးေဆာင္သူအေနျဖင့္ဇူလီယန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအတက္ႏိုင္ဆံုးစုေဆာင္ရွာေဖြထားပါၿပီးရင္ကုိယ့္အဖြဲ႔သားေတြထံကိုအခ်ိန္မွီပို႔ေဆာင္ေပးပါ။

(၅)လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းအေပၚေစတနာေမတၱာကရုဏာစိတ္ေမြးပါ။မည္သို႔ေသာအခါမွ်လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားၿပီးမိမိအက်ိဳးအတြက္သူတစ္ပါးအက်ိဳးကိုနစ္နာေအာင္မလုပ္ပါႏွင့္။မိမိအဆင္ေျပပါကလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လူအားေငြအားျဖင့္လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ပါ။ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ဘာသာေရးအရကုသိုလ္ရၿပီးကိုယ္လုပ္တဲ့အလုပ္အကိုင္ေတြတိုးတက္လာပါမယ္လက္ေတြ႔အားျဖင့္ေတာ့မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားရရွိတဲ့အတြက္ဇူလီယန္မွာရွယ္ယာ၀င္မည့္သူပိုမ်ားလာပါလိမ့္မယ္။ဘာမွမလုပ္တဲ့သူထက္လူမႈေရးလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့သူေတြကိုလူေတြပိုၿပီးေလးစားအထင္ႀကီးပါတယ္။ပုဂၢိဳလ္ခင္ေတာ့တရားမင္ဆိုသည့္အတိုင္းယံုၾကည္မႈကိုရရွိထားတဲ့အတြက္ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားတိုင္းကိုသူမ်ားေတြလက္ခံမွာပါ။

(၆) ေအာင္ျမင္မႈတိုင္းမွာေတာ့အခက္အခဲေတြရွိတတ္ပါတယ္။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ဇူလီယန္ကိုစတင္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာတဖက္မွာလည္းစား၀တ္ေနေရးအတြက္အလုပ္လုပ္ရပါတယ္။ပထမပိုင္းမွာဇူလီယန္ပစၥည္းေတြကို၀ယ္သံုး၀ယ္စားလုပ္ေတာ့ကိုယ့္အတြက္ထြက္ေငြကသိသာတယ္။အျခားသူေတြကိုစည္းရံုးေျပာဆုိေတာ့လည္းလူအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႔ရတယ္။

ကုမၼဏီတြင္၂၅၀ဘတ္ျဖင့္ရွယ္ယာ၀င္ပါ။ထိုအခါက်မွကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ရရွိပါမည္။ထိုကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ျဖင့္ဇူလီယန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို၀ယ္ယူပါကအမွတ္ရပါလိမ့္မည္။ထိုအမွတ္မ်ားမ်ားလာပါကေဘာနပ္ ( ေငြ) ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ျဖင့္ကုမၼဏီထံမွတိုက္ရိုက္မ၀ယ္ပဲအျခားသူမ်ားထံမွ၀ယ္ယူၾကသည္ကိုသိရွိရပါသည္။ထိုသူအတြက္အလြန္သနားစရာေကာင္းပါသည္ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့အမွတ္မ်ားသည္မ်ားလာသည့္အခါ၃ % မွ၂၂ %ရာခိုင္ႏႈန္းေဘာနပ္ရရွိပါသည္။၂၂ရာခိုင္ႏႈန္းသည္၁မွတ္ကို၁ဘတ္ ( ၂၅က်ပ္ခန္႔ ) ဆံုး႐ံႈးရမည့္အျပင္အျခားအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ကား၊အထူးလစာႏွင့္အေမြဆက္ခံခြင့္စသည့္အခြင့္မ်ားကိုလည္းဆံုး႐ံႈးရပါလိမ့္မည္။

1.    မိမိသည္ဇူလီယန္တြင္ရွယ္ယာ၀င္ၿပီးသည္ႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကိုေသခ်ာေလ့လာပါ။တကယ္သံုးဖူးတဲ့သူေတြကိုေမးျမန္းပါ။ဇူလီယန္မွာေအာင္ျမင္ေနတဲ့သူေတြကိုေမးျမန္းပါ။ၿပီးလွ်င္ကိုယ္ကိုယ္္တိုင္ပစၥည္းတိုင္းကို၀ယ္သံုးၾကည့္ပါ။တခ်ိဳ႕သည္ပစၥည္းေတာ့သံုးဖူးတယ္သူရဲ႕အက်ိဳးအာနိသင္အေၾကာင္းလည္းမသိေလ့လည္းမေလ့လာေတာ့အဆိုးအေကာင္းကိုမသိ။သံုးေတာ့သံုးတယ္မစြပ္မပြတ္သံုးေတာ့လည္းေဆးပတ္မလည္ေတာ့အက်ိဳးအာနိသင္ကိုမရရွိႏိုင္ဘူး။ဥပမာကင္ဆာသမားမ်ားအတြက္ဘီယန္ကိုသံုးမယ္ဆိုရင္တစ္ဘူးကိုတစ္လစာျဖစ္တယ္သံုးဘူးေသာက္ရမယ္။ဒါမွေဆးပတ္လည္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္အခ်ိဳ႕ပစၥည္းမ်ားသည္အျခားပစၥည္းမ်ားျဖင့္လည္းတြဲဲသံုးရပါတယ္။ဥပမာေလျဖတ္သမားမ်ားဆိုရင္ေကာ္ဖီဖလပ္(စ္) ၊ေ၀ကီေ၀ရာႏွင့္ေျခဖ၀ါးကပ္စသည့္တို႔ျဖင့္တြဲသံုးရပါတယ္။ဇူလီယန္ကုမၼဏီရဲ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြသိသင့္တယ္။ဥပမာ – ကိုယ္အမွတ္၃၀၀အပါအ၀င္ကိုယ့္ေအာက္လူေတြရဲ႕အမွတ္ေပါင္းလို႔၅၄၀၀ဆိုရင္ကုမၼဏီေရာင္းအားတခုလံုးရဲ႕ (ထိုင္း) ၆%ရမယ္၊ကိုယ့္ေအာက္ကလူတေယာက္ဟာအက္စ္အီးျဖစ္မယ္ဆိုရင္ကုမၼဏီေရာင္းတခုလံုး၁၄ % ရမယ္။အာရွႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္သြားရမယ္။အက္စ္အီး၆ေယာက္ျဖစ္ရင္ေတာ့အထူးလစာ၊ကားရမယ္စတဲ့ ….. အခ်က္အလက္ေတြသိသင့္တာေပါ့။

2.    ဇူလီယန္အေၾကာင္းမသိေသးသူမ်ားကိုပစၥည္းမ်ားအစမ္းသံုးခိုင္းျခင္းျဖင့္၀ယ္ေရာင္းလုပ္ပါ။ထိုသို႔ေရာင္းသည့္အခါအရင္းအတုိင္းျဖစ္ေစအျမတ္ယူ၍ျဖစ္ေစေရာင္းပါ။ဇူလီယန္ရွယ္ယာ၀င္ထားသူမ်ားသည္ကုမၼဏီတြင္၀ယ္ယူသည္ျဖစ္မ၀ယ္ယူသည္ျဖစ္ေစမည္သူမွကန္႔သတ္ခ်က္မထားပါဘူး။ရရွိၿပီးသားရာထူးလည္းျပန္မက်ပါဘူး။၀ယ္ထားၿပီးသားအမွတ္မ်ားကိုတစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္မျပည့္မခ်င္းလတိုင္းေပါင္းေပးပါတယ္။ဒါေပမဲ့ေဘာနပ္လုိခ်င္တဲ့လဆိုရင္ေတာ့အမွတ္၃၀၀ဖိုးျဖည့္ရမယ္။ေငြအားျဖင့္ေတာ့၃၆၀၀ဘတ္ခန္႔ (တစ္သိန္းက်ပ္) ရွိပါတယ္။ဥပမာကိုယ္အရင္ရွိထားတဲ့အမွတ္ႏွင့္ကိုယ့္ေအာက္ကလူေတြ၀ယ္ထားတာကအမွတ္ေပါင္း၁၅၀၀ရွိတယ္ဆိုရင္ကိုယ္ကအမွတ္၃၀၀မျဖည့္ပါက၁၅၀၀ဆိုရင္၆% (၅၀၀ဘတ္ခန္႔) ေဘာနပ္ဆံုး႐ံႈးပါလိမ့္မည္။ထိုေၾကာင့္၀ယ္ေရာင္းလည္းလုပ္မယ္ဆိုရင္လစဥ္အမွတ္၃၀၀ျဖည့္ဖို႔မခက္ေတာ့ပါဘူး။လစဥ္လည္းေဘာနပ္ရတာေပါ့။

3.    ဇူလီယန္ထဲကိုေရာက္လာတာလူအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။အခ်ိဳ႕လည္းသူမ်ားေရာင္လို႔လိုက္ေရာင္တာကိုယ္လည္း၀ယ္မသံုးႏိုင္ရွယ္ယာ၀င္တဲ့လူအသစ္ရေအာင္လည္းမရွာႏိုင္ဘူးဆိုေတာ့ကိုယ့္အတြက္ဘာမွအက်ိဳးမရွိဘူး။အခ်ိဳ႕ကေတာ့၀ယ္သံုးတယ္သူမ်ားကိုမေျပာခ်င္ဘူးအေပါင္းအသင္းလည္းမရွိဘူး။အခ်ိဳ႕ကေတာ့ကိုယ္လည္း၀ယ္သံုးရင္းစီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ကိုသိေတာ့လုပ္ၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္၀ယ္သံုး၀ယ္စားသမားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္မဲ့သူေတြကိုယ္ႏွင့္ရွယ္ယာ၀င္မယ္ဆိုရင္သူလည္းအက်ိဳးရွိကိုယ္လည္းအက်ိဳးရွိတယ္။

4.    ဇူလီယန္မွာေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ဇူလီယန္မွာေအာင္ျမင္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕စကားကိုနားေထာင္ပါ။တက္ေရာင္ကန္း ( ေ၀ဖန္ေရးႏွင့္ေလကန္ေရးသမား ) ေတြရဲ႕စကားကိုနားမေယာင္ပါႏွင့္။ဥပမာ-ကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္းသိခ်င္ရင္ကင္ဆာေရာဂါအထူးကု ( ကင္ဆာေရာဂါတစ္မ်ိဳးတည္းကိုေလ့လာလိုက္စားအထူးကု)ဆရာ၀န္ႏွင့္ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္အမွန္သိႏိုင္တယ္။ဇူလီယန္မွာသူမ်ားလိုေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ကိုယ္ရဲ႔မိတ္ေဆြမ်ားကိုပစၥည္းရဲ႕ေကာင္းေၾကာင္းႏွင့္ေဘာနပ္ ( အက်ိဳးအျမတ္ ) ေတြဘယ္လိုရတယ္ဆိုတာကိုရွင္းျပပါ။ကုမၼဏီရဲ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကိုလည္းရွင္းျပေပးပါ။ၿပီးေတာ့သူကိုယ္တိုင္အကုန္လံုးလုပ္ကိုင္တက္လာေအာင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါ။ဒါမွသာလွ်င္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအားကိုးတက္လာမယ္သူလက္ေအာက္လူမ်ားကိုဦးေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ကိုယ္ကိုယ္တိုင္အစစအရာရာလိုက္မလုပ္ေပးပါႏွင့္။အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္သူမ်ားရွယ္ယာ၀င္ခိုင္းလို႔၀င္လိုက္ေသာ္လည္းႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာလာေပမယ့္မေလ့လာေတာ့ဘာမွလည္းမသိ၊အလုပ္မလုပ္ေတာ့အက်ိဳးအျမတ္လည္းမရတဲ့အခါက်ေတာ့ကိုယ့္အျပစ္ကိုမေျပာပဲသူမ်ားအျပစ္ပဲေျပာလာပါတက္ပါတယ္။

လူမွာလည္းအခ်ိဳ႕ကအရိပ္ျပရင္အေကာင္ျမင္တယ္၊အခ်ိဳ႕ကအေကာင္ျပမွအရိပ္ျမင္တယ္၊အခ်ိဳ႕ကအရိပ္ႏွင့္အေကာင္ျပမွေတာ္ရံုေလာက္ရတယ္။ဒါေၾကာင့္ကိုယ္ႏွင့္ရွယ္ယာ၀င္ထားတဲ့လူေတြရဲ႕သေဘာသဘာ၀ကိုနားလည္ထားသင့္တယ္။ဒါမွကိုယ့္လူေတြကိုသူ႔အလိုက္အထိုက္ဘယ္လိုကိုင္တြယ္သင့္သလဲဆိုတာကိုသိရွိႏိုင္မယ္။မလိုက္လာဘူးဆိုရင္ထားခဲ့လိုက္ပါေတာ့။နံပါတ္၂ႏွင့္၃ကိုကိုယ့္လူစာရင္းထဲမွာထည့္ထားၿပီးလူအေယာက္၂၀ကိုတန္းစီးလိုက္ပါ။ၿပီးရင္အဲ့ဒီ၂၀ထဲကအက္စ္အီး (အမွတ္တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္) ျဖစ္ႏိုင္မဲ့အလားအလာရွိႏိုင္တဲ့သူ၁၀ေယာက္ကိုေရြးရွယ္လိုက္ပါ။ၿပီးရင္အဲ့ဒီ၁၀ေယာက္အျမန္ဆံုးအက္စ္အီးျဖစ္ေအာင္ကိုယ္ရွာလို႔ရတဲ့လူသစ္ေတြကိုလည္းသူတို႔အထဲကိုလိုက္ထည့္လိုက္ပါ။ထို႔အျပင္သူတို႔ေတြအျမန္ဆံုးအက္စ္အီးျဖင့္ေအာင္သူတို႔ႏွင့္ရွယ္ယာ၀င္ထားတဲ့လူေတြကိုအရည္အခ်င္းျပည့္၀ေအာင္လိုက္လံေတြ႔ဆံုျခင္း၊အေတြ႕အႀကံဳမ်ားဖလွယ္ျခင္း၊သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ကုမၼဏီမွစီစဥ္ေပးေသာေအာင္ျမင္တဲ့သူမ်ားလာေရာက္ရွင္းျပသည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုတက္ေရာက္ခိုင္းျခင္း၊ကုမၼဏီရံုးခ်ဳပ္ရွိသည့္ဘန္ေကာက္သို႔သြားေရာက္ႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ကိုယ့္လူမ်ားအရည္အခ်င္းတက္လာေသာအခါကုန္ပစၥည္း၀ယ္လိုအားတက္လာ၍သူတို႔လည္းအက္စ္အီးျဖစ္ကိုယ္လည္းအက္စ္အီးမွဒီစီအမ္ရာထူးကိုအျမန္ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီးဇူလီယန္မွာပန္းတိုင္ကိုအျမန္ေရာက္၍ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ဘ၀ခရီးလမ္းကိုေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ (မွတ္ခ်က္ – မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ကိုယ့္အေပၚလူေကာင္းစားမွာကိုမနာလို၀န္တိုစိတ္မေမြးပဲမုဒိတာပြားပါ။မိမိႏွင့္မိမိရဲ႕ေအာက္ကလူေတြႀကိဳးစားရင္ဘယ္လိုအက်ိဳးအျမတ္ရမယ္ဆိုတာကိုပဲစဥ္းစားရင္းႀကိဳးစားရင္းျဖင့္ေအာင္ျမင္မႈေတြမွရလာတဲ့ပီတိကိုခံစားပါ)

5.    ဇူလီယန္ကုမၼဏီကိုေရာက္လာဖို႔ေျပာျပတဲ့လူရွိလို႔ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ကိုယ္မသိေသးတဲ့အခ်ိန္မွာသင္ေပးေျပာေပးလုပ္ေပးတဲ့အတြက္သင္ဆရာျမင္ဆရာၾကားဆရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ေက်းဇူးလည္ရွိပါတယ္။ေခၚလာတဲ့သူကလည္းသူတို႔၀ယ္လုိအားေၾကာင့္ေဘာနပ္ရရွိတဲ့အတြက္တလုပ္စားဖူးသ႔ူေက်းဇူးဆိုသည့္အတိုင္းေက်းဇူးရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းဟာအျပန္အလွန္ေက်းဇူးရွိတယ္လို႔ယူဆပါတယ္။

ဇူလီယန္ကိုေရာက္ေအာင္ေခၚတဲ့သူကလည္းေစတနာကိုေရွ႕ထားၿပီးေခၚသင့္တယ္။နားမလည္တဲ့သူေတြရဲ႔အေပၚမလိမ့္တပတ္ျဖင့္တနပ္စားအႀကံျဖင့္မလုပ္ပါႏွင့္။ထာ၀ရစားလို႔ရေအာင္ေသခ်ာလုပ္ပါ။

အလုပ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာယခင္လိုအားကစားလုပ္မဲ့အခ်ိန္ေတြစာဖတ္ခ်ိန္ေတြစတဲ့အားလပ္တဲ့အခ်ိန္ကိုဇူလီယန္အတြက္ေပးလိုက္ပါတယ္။အားလပ္တဲ့အခ်ိန္တိုင္းမွာဇူလီယန္ႏွင့္ပတ္သက္တာကိုေလ့လာတယ္။ကိုယ့္ရဲ႔မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြကိုရွင္းျပတယ္။ဇူလီယန္စလုပ္ခါစမွာေတာ့ဇူလီယန္အတြက္အခ်ိန္မေပးႏိုင္ဘူးေလ။ဒါလည္းသဘာ၀က်ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ေဘာနပ္ကသိပ္မရေသးဘူးေလ။အက္စ္အီးျဖစ္လို႔ေဘာနပ္မ်ားမ်ားရလာရင္ေျပာစရာေတာင္မလိုေတာဘူးအလိုလိုအားလာပါလိမ့္မယ္။တက္ႏိုင္ရင္ယခင္လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကိုစြန္႔ၿပီးဇူလီယန္ကိုေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီေလ။ပစၥည္းကလည္းအစပိုင္းေတာ့ေဘာနပ္ကမရပဲ၀ယ္သံုးေနရေတာ့ထြက္ေငြကသိသာတယ္ေလ။ေနာက္ပိုင္းေဘာနပ္ရလာေတာ့ပစၥည္းေတြကအလကားသံုးရတဲ့အဆင့္ျဖစ္လာတယ္။လူေတြကိုရွယ္ယာ၀င္ဖို႔စည္းရံုးတဲ့အခါလူအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႔ႏိုင္တယ္။တခ်ိဳ႔သိၿပီးသာဒါေပမဲ့ေသခ်ာဘာမွမသိ၊တခ်ိဳ႔ကဇူလီယန္ကအလိမ္ေတြလို႔ထင္လိမ့္မယ္ေသခ်ာသိလို႔ေတာ့မဟုတ္ယခင္လာစည္းရံုးတဲ့လူေတြကလိမ္ထားဖူးလို႔၊အခ်ိဳ႔ကအျခားကုမၼဏီေတြမွာလုပ္ဖူးတယ္၊တခ်ိဳ႔ကအခုကိုယ္ေျပာမွသိစတဲ့လူအမ်ိဳးေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။နံပါတ္၁အေရးႀကီးဆံုးကိုယ္ပါပဲကိုယ္ရဲ႔ေျပာပံုေနပံုကိုယ္က်င့္တရားဇူလီယန္အေၾကာင္းကိုေကာင္းေကာင္းသိထားဖို႔ကအေရးႀကီးဆံုးပါ။ကိုယ္ကသူတဖက္သားနားလည္ေအာင္ရွင္းျပႏိုင္ရမယ္သူေမးတဲ့ေမးခြန္းတိုင္းကိုသူစိတ္တိုင္းက်တဲ့အထိအေထာက္အထားခိုင္လံုစြာျဖင့္ရွင္းျပႏိုင္ရမယ္တႀကိမ္္ေျပာမရရင္ေနာက္တႀကိမ္ထပ္ေျပာရမွာေပါ့။အေကာင္းဆံုးကေတာ့ဇူလီယန္အေၾကာင္းကိုသူတို႔ေျပားထားတဲ့အတုိင္းအမွန္အတုိင္းရွင္းျပပါ။ကိုယ္ကလည္းပစၥည္းေကာင္းေၾကာင္းေတြကိုလက္ေတြ႔စမ္းသပ္ျပႏိုင္မယ္။ကုမၼဏီမွာလုပ္တဲ့သင္တန္း (အပတ္စဥ္စေနေန႔တိုင္း) ေခၚလာႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေအာင္ျမင္မွာပါ။အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္မအားလပ္လို႔ကုမၼဏီကိုမလာႏိုင္တဲ့သူေတြကိုေခြျပသျခင္းပစၥည္းမ်ား၏အက်ိဳးအာနိသင္ကိုေရးထားသည့္ျမန္မာလိုစာအုပ္မ်ားကိုျပသျခင္းျဖစ္လည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလက္ခံလာမွာပါ။လူ၁၀ေယာက္မွာ၃ေယာက္လက္မခံတာကိစၥမရွိပါဘူးဘုရားေတာင္အကုန္လံုးကိုကယ္လို႔မွမရေသးတာသူရဲ႔ပါရမီအႏုအရင့္ကိုေစာင့္ရမွာေပါ။

စာေတြ႔ေတာ့သိၿပီးလက္ေတြ႕မလုပ္ပါကသင္ပုန္းေပၚမွာေရးတဲ့ဆားလိုပဲစားလို႔လည္းမရအရသာလည္းမသိႏိုင္ပါဘူး။တကယ္လက္ေတြ႔လုပ္လို႔ေအာင္ျမင္မွသာအရသာကိုသိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။———————*************************————————–


လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း သစၥာေဖာက္ျခင္း

ဇူလီယန္ကုမၼဏီမွာကိုျဖဴႏွင့္ရွယ္ယာ၀င္ထားတဲ့ကိုနီကိုဝါတို႔ႏွင့္ေတြ႔တယ္။အဲ့ဒီမွာထူးျခားတာကကိုနီ ကအရင္ကတည္းကကိုျဖဴ ႏွင့္ရွယ္ယာ၀င္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္းေနာက္ ထပ္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံရွယ္ယာ၀င္တာကိုေတြ႔တယ္။အဲ့ဒါနဲ႔ေမးလိုက္ေတာ့သူေျပာျပတာကကၽြန္ေတာ္ ကိုျဖဴနဲ႔ရွယ္ယာ ၀င္ၿပီးသားပါ၊၊ ဒါေပမဲ့ ဘန္ေကာက္ကကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ညီအစ္ကိုႏွစ္၀မ္းကြဲေတာ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ကအဲ့ဒီ၀င္ၿပီးသားကိုထားလိုက္ပါ။ေနာက္ထပ္ရွယ္ယာအသစ္၀င္လိုက္ပိုက္ဆံသူေပးမယ္အရင္းအႏွီးလည္းထုတ္ေပးမယ္ဆိုလို႔ကိုျဖဴ ႏွင့္ရွယ္ယာ၀င္ထားတာကိုပယ္ထားလိုက္ၿပီးေနာက္ထပ္ရွယ္ယာအသစ္ထပ္ဖြင့္လိုက္တယ္။”    ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္သူကိုအႀကံေပးလုိက္ပါတယ္။မင္း ကိုျဖဴ လမ္းျပလို႔ဇူလီယန္ေရာက္လာတယ္ၿပီးေတာ့သူႏွင့္အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုၿပီးရွယ္ယာဖြင့္လိုက္တယ္အခုသူမ်ားကအခြင့္အေရး နည္းနည္းေပး လိုက္တာနဲ႔ယခုလိုလုပ္တာဟာကိုယ့္ေက်းဇူးရွင္ကိုေစာ္ကားတာေပါ့။  ခင္ပြန္းႀကီး ၁၀ ပါးကိုျပစ္မွားတဲ့သူေတြဟာ ဘယ္ေတာ့ မေအာင္ျမင္ဘူး ေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပ်က္စီးလိမ့္မယ္။ဇူလီယန္က်င့္၀တ္အရေရာလူမႈေရးက်င့္၀တ္အရေရာမင္းေဖာက္ဖ်က္ တာေပါ့။ဒီလုိအခြင့္အေရးကိုေတာင္ဒီလိုလုပ္ရင္ဒီထက္ႀကီးမားတဲ့စီးပြားေရးေတြမွာဘယ္လိုယံုရမလဲငါတို႔ကစီးပြားေရးလုပ္တယ္ဆိုတာကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းခ်မ္းသာဖို႔မဟုတ္ဘူး ကိုယ္ခ်မ္းသာရင္အမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုးႏိုင္ေအာင္လုပ္ဖို႔စိတ္နဲ႔စီးပြားေရးလုပ္တာလူေတြဟာေသရမဲ့လူေတြပါမေသခင္မွာအမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုးရင္နဲ႔ပဲဘ၀ကိုျဖတ္ေက်ာ္ခ်င္တယ္ဟု ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

        ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ဇူလီယန္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ လူဆင္းရဲေပမယ့္ စိတ္ဓါတ္မဆင္းရဲေစခ်င္ဘူး အတက္ႏိုင္ဆံုး ဗုဒၶရဲ႔ အဆံုးအမေတြႏွင့္အညီ စီးပြားေရး လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ အမွန္တကယ္ရရွိႏိုင္ၿပီး ယခုဘ၀ေရာ ေနာက္ဘ၀ ေရာ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာပါလိမ့္မယ္။


———————*************************————————–


  ထိုင္းဘတ္ေငြမွ ျမန္မာက်ပ္ေငြကို သိခ်င္ပါက


ဥပမာ – သြားတိုက္ေဆး ( ေရာင္းေစ်း ၁၄၄ ဘတ္ ) ၃.၅၀ ဘတ္ကို ၁၀၀ က်ပ္ျဖင့္ တြက္ျခင္း

            144 (အစား) ဝ.ဝ35 =4114 က်ပ္            ျမန္မာေငြမွ ထိုင္းဘတ္ေငြကို သိခ်င္ပါက

ဥပမာ – သြားတိုက္ေဆး ( အရင္း ၃၃၇၂ က်ပ္ )

            3372 x 0.035 = 118 ဘတ္
ေဘာနပ္တြက္နည္း


အမွတ္ 300 x 5.5 ( ၀ယ္လိုအား ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ကုမၼဏီမွ အရင္ ႏွင့္ အျမတ္ျပန္ယူ ) x 3 % – 22 %  ( မိမိရသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ေျမွာက္ပါ )


အမွတ္ 300 x 5.5.x 3% ( 49.5 ဘတ္ရမည္ )

အမွတ္ 300 x 5.5 x 22 %  ( 363 ဘတ္ ရမယ္ေလ )

ဒါေၾကာင့္ SE ျဖစ္သြားရင္ ၁ မွတ္ ၁ ဘတ္ေက်ာ္ေလာက္ရတယ္


———————*************************————————–ဝန္ခံခ်က္။     ။ Google Group – Zhulian Family မွ  ႏိုင္ႏိုင္ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: