၂၁ရာစု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုးစီးပြားေရး

Home » သင္တန္း & နည္းစနစ္

သင္တန္း & နည္းစနစ္

Advertisements

ဇူလီယန္ ေအာင္ျမင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

(၁) ဇူလီယန္ ကုန္းပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ၊ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာသိေအာင္ ေလ့လာပါ။ ဒါမွသာလွ်င္ သူမ်ားကို နည္းမွန္ လမ္းမွန္ျဖင့္ ရွင္းျပႏိုင္ၿပီး သူတစ္ပါး၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၂) ၀ယ္ေရာင္းလုပ္ပါ။ ပထမဦးဆံုး အသင္းမ၀င္ေသးသူမ်ားကို အစမ္းသံုးခုိင္းသည့္ သေဘာျဖင့္ ေရာင္းပါ။ သူတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သြားၿပီဆိုရင္ ရွယ္ယာ၀င္ခိုင္းပါ။ မိမိတို႔ သည္လည္း ေဘာနပ္ လိုခ်င္သည့္လတြင္ အမွတ္ ၃၀၀ ဖိုး၀ယ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုအ တြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္မည္။ ေဘာနပ္မ်ားမ်ားရလာသည့္အခါ ထိုအမွတ္ ၃၀၀ ဖိုးကို ေရာင္းစရာမလိုပဲ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သံုးႏိုင္ပါ သည္။

(၃) အမွန္တကယ္ ၀ယ္သံုး ၀ယ္စား ႏွင့္ အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ားကို ရွာေဖြပါ။ မိမိ ႏွင့္အတူ ရွယ္ယာ၀င္သူမ်ားေပမဲ့ အလုပ္လုပ္မလုပ္ေသာအခါ သူေရာ ကိုယ္ေရာ ဘာအက်ိဳးမွ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုးကိုသာ ရွယ္ယာ၀င္ခိုင္းလိုက္ပါ ၿပီးမွအလုပ္လုပ္တဲ့ သူကို တြဲေခၚတာ ပိုၿပီး အဆင္ေျပမယ္ ထင္တယ္။

(၄) မိမိႏွင့္ ရွယ္ယာ၀င္ထားတဲ့သူမ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္၀လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ လိုခ်င္စိတ္ ရွိၿပီး ပညာဗဟုသုတနည္းပါးသူမ်ားကို လက္တြဲေခၚပါ။ အမွန္တကယ္ အလုပ္မ်ားၿပီး လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိ သူကို ကူညီေဖးမပါ။ ဦးေဆာင္သူအေနျဖင့္ ဇူလီယန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို အတက္ႏိုင္ဆံုး စုေဆာင္ရွာေဖြထားပါ ၿပီးရင္ ကုိယ့္အဖြဲ႔သားေတြထံကို အခ်ိန္မွီ ပို႔ေဆာင္ေပးပါ။

(၅)လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းအေပၚ ေစတနာ ေမတၱာ ကရုဏာ စိတ္ေမြးပါ။ မည္သို႔ ေသာအခါမွ် လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားၿပီး မိမိအက်ိဳးအတြက္ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို နစ္နာေအာင္ မလုပ္ပါႏွင့္။ မိမိအဆင္ ေျပပါက လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္  လူအား ေငြအားျဖင့္ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဘာသာေရးအရ ကုသိုလ္ရၿပီး ကိုယ္လုပ္တဲ့အလုပ္အကိုင္ေတြ တိုးတက္ လာပါမယ္ လက္ေတြ႔ အားျဖင့္ေတာ့ မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားရရွိတဲ့အတြက္ ဇူလီယန္မွာ ရွယ္ယာ၀င္မည့္ သူ ပိုမ်ားလာပါလိမ့္မယ္။ ဘာမွမလုပ္တဲ့သူထက္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့သူေတြကို လူေတြပိုၿပီး ေလးစားအထင္ႀကီးပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ခင္ေတာ့ တရားမင္ဆိုသည့္အတိုင္း ယံုၾကည္မႈကို ရရွိထားတဲ့ အတြက္ ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားတိုင္းကို သူမ်ားေတြ လက္ခံမွာပါ။

(၆) ေအာင္ျမင္မႈတိုင္းမွာေတာ့ အခက္အခဲေတြရွိတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုေတာ့  ဇူလီယန္ကို စတင္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တဖက္မွာလည္း စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္ လုပ္ရပါတယ္။ ပထမပိုင္းမွာ ဇူလီယန္ပစၥည္းေတြကို ၀ယ္သံုး၀ယ္စားလုပ္ေတာ့ ကိုယ့္ အတြက္ ထြက္ေငြက သိသာတယ္။ အျခား သူေတြကို စည္းရံုးေျပာဆုိေတာ့လည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႔ရတယ္။

ကုမၼဏီတြင္ ၂၅၀ ဘတ္ျဖင့္ ရွယ္ယာ၀င္ပါ။ ထိုအခါက်မွ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ ရရွိပါမည္။ ထိုကိုယ္ပိုင္ နံပါတ္ျဖင့္ ဇူလီယန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူပါက အမွတ္ရပါလိမ့္မည္။ ထိုအမွတ္မ်ား မ်ားလာပါက ေဘာနပ္ ( ေငြ) ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ျဖင့္ ကုမၼဏီထံမွ တိုက္ရိုက္ မ၀ယ္ပဲ အျခားသူမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူၾကသည္ကို သိရွိရပါသည္။ ထိုသူအတြက္ အလြန္သနားစရာ ေကာင္းပါသည္ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အမွတ္မ်ားသည္ မ်ားလာသည့္အခါ ၃ % မွ ၂၂ % ရာခိုင္ႏႈန္း ေဘာနပ္ ရရွိပါသည္။ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၁ မွတ္ကို ၁ ဘတ္ ( ၂၅ က်ပ္ ခန္႔ ) ဆံုး႐ံျးိံႈးရမည့္ အျပင္ အျခားအခြင့္ အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ကား ၊ အထူးလစာ ႏွင့္ အေမြဆက္ခံခြင့္ စသည့္ အခြင့္မ်ား ကိုလည္း ဆံုး႐ံႈးရပါလိမ့္မည္။

  1. မိမိသည္ ဇူလီယန္တြင္ ရွယ္ယာ၀င္ၿပီးသည္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေသခ်ာ ေလ့လာပါ။ တကယ္သံုးဖူးတဲ့သူေတြကို ေမးျမန္းပါ။ ဇူလီယန္မွာ ေအာင္ ျမင္ေနတဲ့သူေတြကို ေမးျမန္းပါ။ ၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကိုယ္္တိုင္ ပစၥည္းတိုင္းကို ၀ယ္သံုး ၾကည့္ပါ။ တခ်ိဳ႕သည္ ပစၥည္းေတာ့သံုးဖူးတယ္ သူရဲ႕အက်ိဳး အာနိသင္ အေၾကာင္းလည္းမသိ ေလ့လည္းမေလ့လာ ေတာ့ အဆိုးအေကာင္းကိုမသိ။ သံုးေတာ့ သံုးတယ္ မစြပ္မပြတ္သံုးေတာ့လည္း ေဆးပတ္ မလည္ေတာ့ အက်ိဳး အာနိသင္ကို မရရွိႏိုင္ဘူး။ ဥပမာ ကင္ဆာသမားမ်ားအတြက္ ဘီယန္ကို သံုးမယ္ ဆိုရင္ တစ္ဘူးကို တစ္လစာျဖစ္တယ္ သံုးဘူးေသာက္ ရမယ္။ ဒါမွ ေဆးပတ္ လည္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခ်ိဳ႕ပစၥည္းမ်ားသည္ အျခားပစၥည္းမ်ားျဖင့္လည္း တြဲဲ သံုးရပါတယ္။ ဥပမာ ေလျဖတ္သမားမ်ားဆိုရင္ ေကာ္ဖီဖလပ္(စ္) ၊ ေ၀ကီေ၀ရာ ႏွင့္ ေျခဖ၀ါးကပ္ စသည့္ တို႔ျဖင့္ တြဲသံုးရပါတယ္။ ဇူလီယန္ကုမၼဏီရဲ႕ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြ သိသင့္တယ္။ ဥပမာ – ကိုယ္အမွတ္ ၃၀၀ အပါအ၀င္ ကိုယ့္ ေအာက္လူေတြရဲ႕အမွတ္ေပါင္းလို႔ ၅၄၀၀ ဆိုရင္ ကုမၼဏီ ေရာင္းအားတခုလံုးရဲ႕ (ထိုင္း) ၆%ရမယ္၊ ကိုယ့္ေအာက္က လူတ ေယာက္ဟာ အက္စ္အီး ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ကုမၼဏီေရာင္းတခုလံုး ၁၄ % ရမယ္။ အာရွ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္သြားရမယ္။ အက္စ္အီး ၆ ေယာက္ျဖစ္ရင္ေတာ့ အထူးလစာ ၊ ကား ရမယ္ စတဲ့ ….. အခ်က္ အလက္ေတြ သိသင့္တာေပါ့။
  2. ဇူလီယန္အေၾကာင္းမသိေသးသူမ်ားကို ပစၥည္းမ်ား အစမ္းသံုးခိုင္းျခင္းျဖင့္ ၀ယ္ေရာင္းလုပ္ပါ။ ထိုသို႔ေရာင္းသည့္အခါ အရင္းအတုိင္းျဖစ္ေစ အျမတ္ယူ၍ျဖစ္ေစ ေရာင္းပါ။ ဇူလီယန္ရွယ္ယာ ၀င္ထားသူမ်ားသည္ ကုမၼဏီတြင္ ၀ယ္ယူသည္ျဖစ္ မ၀ယ္ယူသည္ျဖစ္ေစ မည္သူမွ ကန္႔သတ္ ခ်က္မထားပါဘူး။ ရရွိၿပီးသား ရာထူးလည္း ျပန္မက်ပါဘူး။ ၀ယ္ထားၿပီးသား အမွတ္မ်ားကို တစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ မျပည့္မခ်င္း လတိုင္းေပါင္းေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဘာနပ္လုိခ်င္တဲ့ လဆိုရင္ေတာ့ အမွတ္ ၃၀၀ ဖိုးျဖည့္ရမယ္။ ေငြအားျဖင့္ေတာ့ ၃၆၀၀ ဘတ္ခန္႔ (တစ္သိန္း က်ပ္) ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ကိုယ္အရင္ရွိထားတဲ့အမွတ္ ႏွင့္ ကိုယ့္ေအာက္က လူေတြ ၀ယ္ထား တာက အမွတ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ရွိတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ကအမွတ္ ၃၀၀ မျဖည့္ ပါက ၁၅၀၀ ဆိုရင္ ၆% (၅၀၀ ဘတ္ခန္႔) ေဘာနပ္ဆံုး႐ံႈးပါလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ ၀ယ္ေရာင္းလည္း လုပ္မယ္ ဆိုရင္ လစဥ္ အမွတ္ ၃၀၀ ျဖည့္ဖို႔ မခက္ေတာ့ပါဘူး။ လစဥ္လည္း ေဘာနပ္ရတာေပါ့။
  3. ဇူလီယန္ထဲကို ေရာက္လာတာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လည္း သူမ်ားေရာင္လို႔ လိုက္ေရာင္တာ ကိုယ္လည္း၀ယ္မသံုးႏိုင္ ရွယ္ယာ၀င္တဲ့လူ အသစ္ရေအာင္လည္း မရွာႏိုင္ ဘူးဆိုေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ ဘာမွအက်ိဳးမရွိဘူး။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၀ယ္သံုးတယ္ သူမ်ားကို မေျပာခ်င္ဘူး အေပါင္းအသင္းလည္း မရွိဘူး။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကိုယ္လည္း ၀ယ္သံုးရင္း စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ကို သိေတာ့ လုပ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀ယ္သံုး၀ယ္စားသမား ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္မဲ့သူေတြ ကိုယ္ႏွင့္ရွယ္ယာ၀င္မယ္ဆိုရင္ သူလည္းအက်ိဳးရွိ ကိုယ္လည္း အက်ိဳးရွိတယ္။
  4. ဇူလီယန္မွာ ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဇူလီယန္မွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ပါ။ တက္ေရာင္ကန္း ( ေ၀ဖန္ေရး ႏွင့္ ေလကန္ေရး သမား ) ေတြရဲ႕ စကားကို နားမေယာင္ပါႏွင့္။ ဥပမာ- ကင္ဆာေရာဂါအေၾကာင္းသိခ်င္ရင္ ကင္ဆာေရာဂါ အထူးကု ( ကင္ဆာေရာဂါတစ္မ်ိဳးတည္းကို ေလ့လာလိုက္စား အထူးကု)ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေမးျမန္း ျခင္းျဖင့္ အမွန္သိႏိုင္တယ္။ ဇူလီယန္မွာ သူမ်ား လို ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ရဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ားကို ပစၥည္းရဲ႕ေကာင္းေၾကာင္း ႏွင့္ ေဘာနပ္ ( အက်ိဳးအျမတ္ ) ေတြဘယ္လို ရတယ္ဆိုတာကို ရွင္းျပပါ။ ကုမၼဏီ ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကိုလည္း ရွင္းျပေပးပါ။ ၿပီးေတာ့ သူကိုယ္တိုင္ အကုန္ လံုး လုပ္ကိုင္တက္လာေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါ။ ဒါမွသာလွ်င္ ကိုယ့္ ကိုယ္ကို အားကိုးတက္လာမယ္ သူလက္ေအာက္လူမ်ားကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္ မည္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ အစစအရာရာ လိုက္မလုပ္ေပးပါႏွင့္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ သူမ်ားရွယ္ယာ၀င္ ခိုင္းလို႔ ၀င္လိုက္ ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာေပ မယ့္ မေလ့လာေတာ့ ဘာမွလည္း မသိ ၊ အလုပ္ မလုပ္ေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္လည္း မရတဲ့အခါက်ေတာ့ ကိုယ့္အျပစ္ကို မေျပာပဲ သူမ်ားအျပစ္ပဲ ေျပာလာ ပါတက္ပါတယ္။

လူမွာလည္း အခ်ိဳ႕က အရိပ္ျပရင္ အေကာင္ျမင္တယ္ ၊အခ်ိဳ႕က အေကာင္ျပမွ အရိပ္ျမင္တယ္၊ အခ်ိဳ႕က အရိပ္ႏွင့္အေကာင္ျပမွ ေတာ္ရံုေလာက္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ႏွင့္ ရွယ္ယာ၀င္ထားတဲ့လူေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို နားလည္ ထားသင့္တယ္။ ဒါမွ ကိုယ့္လူ ေတြကို သူ႔အလိုက္အထိုက္ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ သင့္ သလဲ ဆိုတာကိုသိရွိႏိုင္မယ္။ မလိုက္ လာဘူးဆိုရင္ ထားခဲ့လိုက္ပါေတာ့။ နံပါတ္  ၂  ႏွင့္ ၃ ကို ကိုယ့္လူစာရင္းထဲမွာ ထည့္ထားၿပီး လူအေယာက္ ၂၀ ကို တန္းစီးလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ အဲ့ဒီ ၂၀ ထဲက အက္စ္အီး (အမွတ္တစ္ ေသာင္းရွစ္ေထာင္) ျဖစ္ႏိုင္မဲ့အလား အလာရွိႏိုင္တဲ့သူ  ၁၀ ေယာက္ကို ေရြးရွယ္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ အဲ့ဒီ ၁၀ေယာက္အျမန္ဆံုးအက္စ္အီးျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္ရွာလို႔ရတဲ့လူသစ္ေတြကိုလည္း သူတို႔အထဲကို လိုက္ထည့္လိုက္ပါ။ ထို႔အျပင္ သူတို႔ေတြ အျမန္ဆံုး အက္စ္အီး ျဖင့္ေအာင္ သူတို႔ ႏွင့္ ရွယ္ယာ၀င္ထားတဲ့လူေတြကို အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေအာင္ လိုက္လံေတြ႔ဆံုျခင္း၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားဖလွယ္ျခင္း ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားေပးျခင္း၊ ကုမၼဏီမွ စီစဥ္ေပး ေသာ ေအာင္ျမင္တဲ့သူမ်ား လာေရာက္ရွင္းျပသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို တက္ေရာက္ခိုင္းျခင္း ၊ ကုမၼဏီရံုးခ်ဳပ္ရွိသည့္ ဘန္ေကာက္သို႔သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္လူမ်ား အရည္အခ်င္း တက္လာေသာအခါ ကုန္ပစၥည္း ၀ယ္လိုအားတက္လာ၍ သူတို႔လည္း အက္စ္ အီးျဖစ္ ကိုယ္လည္း အက္စ္အီးမွ ဒီစီအမ္ရာထူးကို အျမန္ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဇူလီယန္မွာ ပန္းတိုင္ ကို အျမန္ေရာက္၍ ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ ဘ၀ခရီးလမ္းကို ေရာက္လာပါ လိမ့္မယ္။ (မွတ္ခ်က္ – မိမိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ကိုယ့္အေပၚ လူေကာင္းစားမွာကို မနာလို၀န္တိုစိတ္ မေမြးပဲ မုဒိတာ ပြားပါ။ မိမိႏွင့္ မိမိရဲ႕ေအာက္က လူေတြႀကိဳး စားရင္ ဘယ္လိုအက်ိဳးအျမတ္ရမယ္ဆိုတာကိုပဲ စဥ္းစားရင္း ႀကိဳးစားရင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈေတြမွ ရလာတဲ့ ပီတိကို ခံစားပါ)

  1. ဇူလီယန္ကုမၼဏီကို ေရာက္လာဖို႔ ေျပာျပတဲ့လူရွိလို႔ ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ ကိုယ္မသိေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ သင္ေပးေျပာေပး လုပ္ေပးတဲ့အတြက္ သင္ဆရာ ျမင္ဆရာ ၾကားဆရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းဇူးလည္ရွိပါတယ္။ ေခၚလာတဲ့သူကလည္း သူတို႔၀ယ္လုိအား ေၾကာင့္ ေဘာနပ္ရရွိတဲ့အတြက္ တလုပ္စားဖူး သ႔ူေက်းဇူးဆိုသည့္အတိုင္း ေက်းဇူးရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္းဟာ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးရွိတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ဇူလီယန္ကို ေရာက္ေအာင္ ေခၚတဲ့သူကလည္း ေစတနာကိုေရွ႕ထားၿပီး ေခၚသင့္တယ္။ နားမလည္တဲ့သူေတြရဲ႔အေပၚ မလိမ့္တပတ္ျဖင့္ တနပ္စားအႀကံျဖင့္ မလုပ္ပါႏွင့္။ ထာ၀ရ စားလို႔ရေအာင္ ေသခ်ာလုပ္ပါ။

အလုပ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ယခင္လိုအားကစားလုပ္မဲ့အခ်ိန္ေတြ စာဖတ္ခ်ိန္ေတြစတဲ့ အားလပ္တဲ့ အခ်ိန္ ကို ဇူလီယန္အတြက္ ေပးလိုက္ပါတယ္။ အားလပ္တဲ့အခ်ိန္တိုင္းမွာ ဇူလီယန္ႏွင့္ ပတ္သက္တာကို ေလ့လာတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႔မိတ္ေဆြအေပါင္း အသင္းေတြကို ရွင္းျပတယ္။ ဇူလီယန္စလုပ္ခါစမွာေတာ့ ဇူလီယန္အတြက္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ဘူးေလ။ ဒါလည္းသဘာ၀က်ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေဘာနပ္က သိပ္မရေသးဘူးေလ။ အက္စ္အီးျဖစ္လို႔ ေဘာနပ္မ်ားမ်ားရလာရင္ ေျပာစရာေတာင္ မလိုေတာဘူး အလိုလိုအားလာပါလိမ့္မယ္။ တက္ႏိုင္ရင္ ယခင္ လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကိုစြန္႔ၿပီး ဇူလီယန္ ကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီေလ။ ပစၥည္းကလည္း အစပိုင္းေတာ့ ေဘာနပ္ကမရပဲ ၀ယ္သံုးေနရေတာ့ ထြက္ေငြက သိသာ တယ္ေလ။ ေနာက္ပိုင္း ေဘာနပ္ရလာေတာ့ ပစၥည္းေတြက အလကားသံုးရတဲ့ အဆင့္ျဖစ္လာတယ္။ လူေတြကို ရွယ္ယာ၀င္ဖို႔ စည္းရံုးတဲ့အခါ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႔ ႏိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႔ သိၿပီးသာ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာဘာမွမသိ ၊ တခ်ိဳ႔က ဇူလီယန္က အလိမ္ေတြလို႔ ထင္လိမ့္မယ္ ေသခ်ာ သိလို႔ေတာ့မဟုတ္ ယခင္လာစည္းရံုးတဲ့ လူေတြက လိမ္ထားဖူးလို႔ ၊  အခ်ိဳ႔က အျခားကုမၼဏီေတြမွာ လုပ္ဖူးတယ္ ၊ တခ်ိဳ႔ က အခုကိုယ္ေျပာမွသိ စတဲ့ လူအမ်ိဳးေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ နံပါတ္ ၁ အေရးႀကီးဆံုး ကိုယ္ပါပဲ ကိုယ္ရဲ႔ ေျပာပံုေနပံု ကိုယ္က်င့္တရား ဇူလီယန္အေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိထားဖို႔က အေရးႀကီးဆံုးပါ။ ကိုယ္က သူတဖက္သားနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပႏိုင္ရမယ္ သူေမးတဲ့ေမးခြန္းတိုင္းကို သူစိတ္တိုင္းက်တဲ့အထိ အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာျဖင့္ ရွင္းျပႏိုင္ရမယ္ တႀကိမ္္ေျပာမရရင္ ေနာက္ တႀကိမ္ ထပ္ေျပာရမွာေပါ့။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ဇူလီယန္ အေၾကာင္းကို သူတို႔ေျပားထားတဲ့ အတုိင္း အမွန္အတုိင္း ရွင္းျပပါ။ ကိုယ္ကလည္း ပစၥည္းေကာင္း ေၾကာင္းေတြကို လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ ျပႏိုင္မယ္။ ကုမၼဏီမွာလုပ္တဲ့ သင္တန္း (အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း) ေခၚလာႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ မွာပါ။  အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မအားလပ္လို႔ ကုမၼဏီကို မလာႏိုင္တဲ့သူေတြကို ေခြျပသျခင္း ပစၥည္းမ်ား၏ အက်ိဳးအာနိသင္ကို ေရးထားသည့္ ျမန္မာလို စာအုပ္မ်ားကို ျပသျခင္းျဖစ္လည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံလာမွာပါ။ လူ ၁၀ ေယာက္မွာ ၃ ေယာက္လက္မခံတာ ကိစၥမရွိပါဘူး ဘုရားေတာင္ အကုန္လံုးကို ကယ္လို႔မွ မရေသးတာ သူရဲ႔ပါရမီ အႏုအရင့္ကို ေစာင့္ရမွာေပါ။

စာေတြ႔ေတာ့သိၿပီး လက္ေတြ႕မလုပ္ပါက သင္ပုန္းေပၚမွာေရးတဲ့ဆားလိုပဲ စား လို႔လည္းမရ အရသာလည္းမသိႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္ လက္ေတြ႔လုပ္လို႔ ေအာင္ျမင္မွသာ အရသာကို သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: